Tīmekļseminārs par Creative Commons licencēm pētniecībā un izglītībā

Aicinām Latvijas augstskolu un zinātnisko institūtu personālu, pētniekus, doktorantūras studentus, mācībspēkus, izglītības nozares pārstāvjus, bibliotēku darbiniekus un citus interesentus piedalīties tīmekļseminārā jeb vebinārā par Creative Commons licenču nozīmi un praktisku pielietojumu izglītībā un zinātnē. Plašāka informācija šeit.

 

Semināru organizē: Latvijas Universitāte, LU Bibliotēka, projekts OpenAIRE-Advance un Nacionālais atvērtās piekļuves dienests.

  

19. novembrī plkst. 15.30 notiks tīmekļseminārs “Creative Commons licenču pielietojums pētniecībā un izglītībā” (Use of Creative Commons license for research and education). 

Semināra valoda – angļu.

PIETEIKŠANĀS 

 

Tīmekļsemināru organizē: Latvijas Universitāte, LU Bibliotēka, projekts OpenAIRE-Advance un Nacionālais atvērtās piekļuves dienests

Seminārs tiek organizēts ar ES pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” projekta “OpenAIRE-Advance” (līguma nr. 777541) atbalstu.

 

Kontaktinformācija:

Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
e-pasts: napd@lu.lv

Gita Rozenberga
OpenAIRE-Advance Latvijā projekta vadītāja
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
e-pasts: gita.rozenberga@lu.lv