Tiešsaistes semināri par pētniecības datu pārvaldības juridiskajiem aspektiem

LU Bibliotēka un OpenAIRE aicina Latvijas augstskolu un zinātnisko institūtu personālu, pētniekus, doktorantūras studentus, projektu vadītājus un citus interesentus piedalīties tiešsaistes semināros par juridiskajiem aspektiem pētniecības datu pārvaldībā.

 

29. aprīlī plkst. 15.00 tiešsaistes seminārs adresēts pētniekiem un doktorantūras studentiem. Tiešsaistes seminārā tiks sniegti ieteikumi pētniekiem par datu atkārtotu izmantošanu juridiskā aspektā: kas jāzina par Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) un publiskā sektora informācijas (PSI) direktīvām; kādi ir plaši izplatītie stereotipi un to radīto problēmu novēršanas iespējas; kad nepieciešams meklēt juridisku palīdzību; notiks praktisko piemēru demonstrēšana.

4. maijā plkst. 15.00 tiešsaistes seminārs adresēts pētniecības konsultatīvo un atbalsta pakalpojumu sniedzējiem. Tiešsaistes seminārā tiks sniegti ieteikumi pētniekiem par datu atkārtotu izmantošanu juridiskā aspektā: kas jāzina par Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) un publiskā sektora informācijas (PSI) direktīvām, kā arī par intelektuālā īpašuma tiesībām; kā sniegt padomus pētniekiem; kādi ir plaši izplatītie stereotipi un to radīto problēmu novēršanas iespējas; notiks praktisko piemēru demonstrēšana.

 

Abi semināri notiks angļu valodā, to ilgums ir apmēram 90 minūtes. Pieteikšanās tiešsaistes semināriem iespējama līdz 28. aprīlim.

 

PIETEIKŠANĀS FORMA

 

Plašāka informācija Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta tīmekļa vietnē.