Tiešsaistes semināri par zinātnisko publicēšanos, recenzēšanas darbu, datu pārvaldību, Apvārsnis2020 prasībām, atvērto zinātni (Open Science)

LU Bibliotēka un Nacionālais atvērtās piekļuves dienests aicina piedalīties tiešsaistes semināros jeb vebināros par tēmām, kas cieši saistītas ar zinātnisko komunikāciju, publicēšanos atvērtā piekļuvē (Open Access), pētniecības datu pārvaldību, atvērto zinātni (Open Science), EK pētniecības un inovāciju programmas „Apvārsnis 2020” prasību īstenošanas iespējām un jaunām tendencēm pētniecībā.

Jau tradicionāli ikgadējās atvērtās piekļuves nedēļas ietvaros organizācija OpenAIRE organizē tiešsaistes semināru sesiju. Arī  šogad pētniekiem, pētniecības projektu koordinatoriem, zinātniskās izdevējdarbības pārstāvjiem, zinātnes politikas veidotājiem un citiem interesentiem tiek piedāvāts plašs tēmu klāsts:

  • Atvērtais APC – publicēšanās izmaksu pārskatāmība atvērtās piekļuves resursos (OpenAPC – cost transparency of Open Access publishing) notiks pirmdien, 21. oktobrī, plkst. 12.00.
  • Pētniecības datu pārvaldība (Research Data Management) notiks pirmdien, 21. oktobrī plkst. 15.00.
  • Pētniecības programmas Horizonts 2020 atvērtās zinātnes politiskas nostādnes un plašāk (Horizon 2020 Open Science Policies and beyond)  notiks otrdien, 22. oktobrī plkst. 11.00.
  • Plāna S ietekme uz atvērtās piekļuves žurnāliem (Plan S compliance for Open Access Journals) notiks piektdien, 25. oktobrī plkst. 12.00.
  • Ceļā no atvērtās uz iekļaujošo zinātni (From Open Science to Inclusive Science) notiks piektdien, 25. oktobrī plkst. 15.00.

Plašāka informācija un pieteikšanās pieejama Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta lapā: https://www.napd.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/51983/

Savukārt, kompānija Clarivate Analytics piedāvā tiešsaistes semināru par bezmaksas platformu Publons. Minētā platforma pētniekiem sniedz iespēju apkopot informāciju par dažādiem zinātniskā darba rezultātiem, tostarp, zinātniskām recenzijām, publikācijām, citējamības rādītājiem un žurnālu rediģēšanas darbu vienuviet, savukārt zinātnisku izdevumu redaktoriem Publons palīdz ērti atrast recenzentus dažādās nozarēs.

Seminārs notiks 24. oktobrī, plkst. 13.00. Plašāka informācija un pieteikšanās LU Bibliotēkas lapā: https://www.biblioteka.lu.lv/zinas/t/52015/