Quo vadis, bibliotēka?

 

2019. gada 13. novembrī notiks Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas 25 gadu jubilejas konference.

Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas dibināšana notika 1994. gadā, kurā piedalījās 10 bibliotēkas.

Galvenais mērķis, dibinot Asociāciju, bija kopīgiem spēkiem uzlabot un virzīt uz priekšu akadēmisko, zinātnisko un speciālo bibliotēku darbu, lai veicinātu Latvijas augstākās izglītības, zinātnes un tautsaimniecības optimālu apgādi ar informāciju, saprotot ar to gan tradicionālo drukāto, gan elektronisko informāciju.

Šobrīd Asociācijas biedri ir 25 Latvijas augstskolu un speciālās bibliotēkas.

Konferences dalībniekus uzrunās LR Kultūras ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji, kā arī savās pārdomās dalīsies Bertil F. Dorch (Library Director, University of Southern Denmark, Ph.D.; President, The Danish Research Library Association); Meile Kretaviciene (Head of the Library & Information Center, Lithuanian University of Health Science); Ināra Aploka (Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkas direktore, Latvijas Bibliotēku Padomes locekle) u.c.

 

Šeit pieejama konferences programma (aktualizēta 06.11.2019.).

 

Konferenci atbalsta Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīgas Tehniskā universitāte un Vidzemes Augstskola.

      

Vidzemes Augstskolas bibliotēka