Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā 2019. gada 26. un 27. martā starpdisciplināra konference GRĀMATA, ZĪME, KRĀSA

LU simtgadei veltītās 77. Starptautiskās zinātniskās konferences sekcija

Starpdisciplinaritāti raksturo saprašanās spēja, kopīgas funkcionālas telpas radīšana un empātija atšķirīgu nozaru vidū. Līdz ar tematisko jautājumu aplūkojumu veidojas pētnieku sadarbības tīkli. 2017. gada 29. maijā ar LU Senāta lēmumu tika izveidots LU Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centrs, kura pirmā konference tika veltīta Saprašanās mākslai – no vairākiem skata punktiem: bibliotēkas, filosofijas, valodas, kultūras, medicīnas un politikas, atšķirīgu nozaru un vairāku augstskolu pētnieki dalījās viedokļos par jautājumu: Kā notiek saprašanās?

Šogad, Latvijas Universitātes simtgadei veltītajā 77. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē LU Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centrs rīko konferences sekciju: GRĀMATA, ZĪME KRĀSA, kurā tiek aktualizēta diskusija par zīmēm un krāsām kā fiziskām parādībām, skatot ilustrācijas, iesējumus, burtus, druku, autogrāfus, ekslibrus, kolekciju piederības zīmogus, bibliotēku un privāto kolekcionāru piešķirtos identifikatorus un ierakstus. Pirmajā plānā ir nevis kādas nozares jautājums, bet gan krāsa, zīme un grāmata, tādējādi dodot iespēju saskatīt krāsu un zīmju tematiskos saskarsmes punktus. Konference notiek divās tematiskās sekcijās:

  1. martā, plkst. 11:00 – 15:00: Atstātās zīmes grāmatās – referāti un diskusijas par tām zīmēm un krāsām, kuras bibliotēkas, kolekcionāri, lasītāji atstāj grāmatās – indeksiem, autogrāfiem, ekslibriem, zīmogiem, pētnieku piezīmēm.
  2. martā, plkst. 11:00 – 15:00: Grāmata krāsās un zīmēs – referāti un diskusija, kas saistās ar mākslu un runā par grāmatas vizualitāti, estētiku, skata ilustrāciju, burtu un ievākojuma nozīmi līdzās rakstītam tekstam.

 

Gaidīsim ikvienu interesentu konferencē un līdzdarboties diskusijā Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā, Rūpniecības ielā 10.

Ar konferences programmu lūdzam iepazīties šeit:

   

 

Uz tikšanos!

 

Informāciju sagatavoja:
Dr.phil.Ineta Kivle
Direktora vietniece
Starpnozaru centra vadītāja, vadošā pētniece
Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka
Rūpniecības iela 10, Rīga