Informācija studēt gribētājiem par ESF projekta 8.4.1. norisi

Informējam par aktuālo ESF projekta 8.4.1. ietvaros.

Oficiālā pieteikšanās uz mācībām notiks laika periodā no šī gada 12. marta līdz 16. aprīlim.
Projekta nosacījumi paredz, ka tiek līdzfinansēta mācību maksa no ESF līdzekļiem 90% apmērā. Tas nozīmē, ka studentam (vai tā darba devējam) jāfinansē tikai 10% no mācību maksas, kas 960 stundu profesionālās tālākizglītības programmai “Bibliotēku zinības” ir 110,00 EUR un 240 stundu profesionālās pilnveides programmai “Informācijas un bibliotēku zinību pamati” ir 36,00 EUR.
Ar abu pieejamo izglītības programmu tēmām un stundu sadalījumu, kā arī apguves nosacījumiem iespējams iepazīties aprakstos, kuri pievienoti pielikumā.

Pieteikšanās kārtība.

Oficiālā pieteikšanās notiek klātienē.
Pieteikties var noteiktā perioda katras nedēļas otrdienā, trešdienā un ceturtdienā no pulksten 10:00 līdz 16:00 LNB 8. stāvā Kompetenču attīstības centrā. Pieteikšanās mācībām tiek organizēta pēc dzīvās rindas principa. Ierašanās iepriekš nav jāpiesaka, kā arī nevar rezervēt pietikšanās laiku.
Lai pieteiktos uz mācībām, nepieciešams aizpildīt iesniegumu par uzņemšanu izglītības programmā. Lūgums iesniegumu (veidlapa pievienota pielikumā), izdrukāt un aizpildīt pirms ierašanās klātienē (paraugs, kā aizpildīt iesniegumu, pievienots pielikumā). Iesniegumu obligāti jāaizpilda ar drukātajiem burtiem, skaidri salasāmā rokrakstā.

Nokļūšana Kompetenču attīstības centrā.

Pēc ierašanās LNB, virsdrēbes nepieciešams atstāt garderobē, kura atrodas labajā pusē no ieejas. Personīgās mantas līdzi var ņemt, tikai tās ieliekot speciālajā somā, kuru var paņemt pie garderobes, Personīgās somas jāatstāj skapīšos, kuri atrodas garderobes kreisajā pusē (nepieciešama 1 EUR monēta, lai aizslēgtu skapīša durvis, pēc lielveikalu principa). Pēc tam jādodas uz Klientu apkalpošanas centru, kur jāpaņem Viesa karte­­­­, lai būtu iespējams doties uz 8. stāvu. Uz 8 stāvu var nokļūt ar liftu (jautāt Klientu apkalpošanas centrā). Pēc nokļūšanas 8. stāvā, jāklauvē pie 814. kabineta durvīm, pa kurām var nokļūt Kompetenču attīstības centrā.

Pielikumi

Informāciju sagatavojis,
Matīss Brikulis
Kompetenču attīstības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālrunis +371 67806129
Mob. tālrunis +371 26183380