LU SZF Bibliotēkzinātnes un informācijas maģistra studiju programmas maģistra darbu priekšaizstāvēšana

2018. gada 23. februārī plkst. 10.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Bibliotēkzinātnes un informācijas maģistra studiju programmas maģistra darbu priekšaizstāvēšana. Nozares profesionāļiem pasākumā būs iespēja gūt ieskatu aktuālajos bibliotēku darba un saskarnozaru pētījumu tematos, uzdot jautājumus un sniegt ierosinājumus. Savukārt maģistranti varēs rast idejas darba īstenošanai un praktizēt prezentēšanas iemaņas.

Pasākums tiek organizēts sadarbībā ar LU SZF Informācijas un bibliotēkzinātnes studiju nodaļas speciālistiem.

Atbalstīsim mūsu nākamos kolēģus ar līdzdalību pasākumā!

Maģistra darbu tēmas Bibliotēkzinātnes un informācijas MSP (2.kurss)

Uzvārds, vārds Tēma Vadītājs Recenzents
APENĪTE Mārīte Fasetes un to lietošana zināšanu organizācijā asoc. prof. B.Holma Dr. A.Grēniņa
BULE Solvita Bibliotekāra darbam nepieciešamās kompetences publiskajās bibliotēkās doc. D.Pakalna asoc. prof. B.Holma
IVANOVA Agnese Literatūras žanra/formas priekšmetu veidošana: salīdzinošais aspekts asoc. prof. B.Holma Dr. A.Grēniņa
ĪVĀNE – KRONBERGA Baiba Jelgavas pilsētas bibliotēkas Akadēmijas ielā 26 – ainavas kultūrvēsturiska lasīšana prof. V.Zanders doc. D.Pakalna
KAUCE Ilona Latvijas un ārvalstu studējošo priekštati par akadēmisko bibliotēku un no tiem izrietošā studējošo uzvedība: Rīgas Stradiņa universitātes piemērs prof. J.Šķilters Dr. A.Grēniņa
PARADOVSKA Madara Kristīne Mutvārdu vēsture kā viens no publisko bibliotēku novadpētniecība darba virzieniem doc. D.Pakalna prof. V.Zanders
SIRMĀ Katrīna Publisko bibliotēku novadpētniecības krājuma popularizēšana doc. D.Pakalna asoc. prof. B.Holma
TONE Vineta Ģeogrāfisko nosaukumu autoritatīvo ierakstu veidošana: teorija un prakse asoc. prof. B.Holma Dr. A.Grēniņa
VIHMANE Aiga Publisko bibliotēku bibliotekāru informācijpratība Latvijā doc. D.Pakalna asoc. prof. B.Holma

Informāciju sagatavoja:
Anda Saldovere
Bibliotēku attīstības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: anda.saldovere@lnb.lv
Tālr.: 67716047