Nozīmīgs solis Latvijas bibliotēku nozares tālākai attīstībai: Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija un Latvijas bibliotekāru biedrība paraksta sadarbības līgumu

Šī gada 22. novembrī tika sperts nozīmīgs solis Latvijas bibliotēku nozares tālākai attīstībai: Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija un Latvijas bibliotekāru biedrība parakstīja sadarbības līgumu. Ilgus gadus abas biedrības darbojās  katra savā sektorā, viena – akadēmisko bibliotēku, otra, galvenokārt, publisko bibliotēku, jomā, virzot katra sava sektora attīstību. Apmēram pirms gada, 2016.gada pavasarī, abas biedrības ideju līmenī uzsāka sarunas par iespējamo sadarbību ar mērķi kopīgiem spēkiem sekmēt bibliotēkzinātnes attīstību, veicināt Latvijas bibliotekāru profesionālo pilnveidi un panākt bibliotekārā darba kā kultūras sastāvdaļas prestiža paaugstināšanu. Pārrunu rezultātā abas biedrības vienojās par pieņemamu sadarbības formu – līguma slēgšanu, kā arī kā galvenās sadarbības prioritātes noteica veidot un īstenot kopīgus profesionālās pilnveides pasākumus un citas nozari attīstošas norises un aktivitātes, nodrošināt noteiktu vietu skaitu savos organizētajos pasākumos citas biedrības biedriem, piedalīties otras biedrības rīkoto pasākumu un aktivitāšu organizēšanā, tajā skaitā satura izstrādē, lektoru un finansējuma piesaistīšanā, praktiskajā norises organizēšanā kā arī sadarboties projektu pieteikumu veidošanā un projektu īstenošanā, kas vērsti uz nozares attīstību.

Sadarbības līgumu LATABA valdes priekšsēdētāja Ilona Kauce un LBB valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone parakstīja Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru 2017. gada rudens sanāksmē, kas notika š.g. 22. novembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās.