Stājas spēkā Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums

14.jūnijā, stājās spēkā jauns likums autortiesību jomā – Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums, kas paredz nosacījumus kolektīvā pārvaldījuma organizāciju (piemēram, “AKKA/LAA” un “LaIPA”) efektīvākai un caurredzamākai darbībai.

Līdz šim kolektīvā pārvaldījuma organizāciju darbību vispārīgi regulēja Autortiesību likuma desmitā nodaļa, kura tagad tiek aizstāta ar Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likumu. Jaunajā likumā iekļauts pilnīgāks tiesiskais ietvars kolektīvā pārvaldījuma organizāciju darbībai: ar to tiek pārņemta Eiropas Savienības (ES) direktīva par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiesību lietošanu tiešsaistē daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū.

Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums regulē organizāciju iekšējās pārvaldes institūcijas un to kompetenci, ieņēmumu sadali un izmaksu, attiecības ar autoriem, izpildītājiem vai citiem tiesību subjektiem, kā arī izmantotājiem. Tāpat likumā iekļautas detalizētas prasības par kolektīvā pārvaldījuma organizāciju pienākumu sniegt informāciju tās pārstāvētajiem tiesību subjektiem, izmantotājiem un sabiedrībai.

Turpmāk autoriem, izpildītājiem vai citiem tiesību subjektiem būs tiesības pašiem izsniegt licences savu darbu nekomerciālai izmantošanai arī tad, ja attiecīgās tiesības pārvalda kolektīvā pārvaldījuma organizācija.

Likums paredz arī iespēju autoru kolektīvā pārvaldījuma organizācijām izsniegt daudzteritoriālas licences, t.i. licences, kas ir spēkā vairākās ES dalībvalstīs. Šādas licences izsniedzamas tikai par mūzikas darbu izmantošanu tiešsaistē.

Tāpat kā līdz šim kolektīvā pārvaldījuma organizāciju darbību uzraudzīs Kultūras ministrija (KM) un kolektīvā pārvaldījuma uzsākšanai būs nepieciešama KM atļauja. Jaunais likums regulē organizāciju uzraudzību, atļauju izsniegšanu un atcelšanu, kā arī sūdzību un strīdu izskatīšanu kolektīvā pārvaldījuma organizācijā un KM.

Likuma teksts pieejams ŠEIT

 

Papildu informācijai:

Lita Kokale
Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr.: 67330343; 26469946
E-pasts: Lita.Kokale@km.gov.lv