IFLA aicinājums iesaistīties bibliotēku nozares globālās vīzijas radīšanā

Izaicinājumi, kas skar bibliotēku nozari arvien pieaugošās globalizācijas ietekmē var tikt risināti un pārvarēti tikai ar vienotas bibliotekārās sabiedrības iekļaujošu un globālu atbildes reakciju.

4. aprīlī Atēnās, Grieķijā Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (International Federation of Library Associations and Institutions; IFLA) aizsākusi diskusiju par globālo nākotnes redzējumu (IFLA’s Global Vision discussion), pulcējot bibliotēku nozares pārstāvjus no visas pasaules. Tās mērķis ir izzināt, kā vienotība bibliotēku jomā var palīdzēt, sastopoties ar nākotnes izaicinājumiem.

Sākot ar pasākumu Atēnās, IFLA atklāj un veicina šo globālā mēroga diskusiju ar virkni augsta līmeņa sanāksmēm un semināriem dažādās pasaules vietās.

Skatīt jauno IFLA Global Vision tīmekļa platformu: globalvision.ifla.org

Sākuma impulss Atēnās ir vairākas starptautiskas bibliotekāru vadītas sanāksmes un tiešsaistes aktivitātes [#iflaGlobalVision]. Norisēm veltītajā mājaslapā pieejama informācija par šo iniciatīvu, kā arī dažādi atbalsta materiāli un interaktīvi mehānismi (piemēram, reāllaika balsošana), kas ļauj aktīvi piedalīties, nosakot nākotnes izaicinājumus un bibliotēku vidē īstenojamās prioritātes.

Esiet gatavi stāties pretī nākotnes izaicinājumiem? Ieklausīsimies jūsu ziņotajā!

IFLA apkopos un analizēs šīs diskusijas secinājumus un balsojuma datus. Šis materiāls kalpos par pamatu IFLA globālās vīzijas ziņojumam, kas tiks publicēts jau 2018. gadā. Pamatojoties uz šo ziņojumu, bibliotēku nozarē strādājošie varēs izstrādāt konkrētus plānus par to, kā praksē īstenot mūsu kopīgo nākotnes redzējumu.

Mēs esam pārliecināti, ka tikai vienota un savstarpēji saistīta bibliotekārā vide spēj sasniegt vienu no bibliotēku īstenajiem potenciāliem: veidot izglītotas, informētas un līdzdalīgas sabiedrības.

Kopā mēs veidojam nākotni. Pievienojieties!

Džeralds Leitners
IFLA ģenerālsekretārs

ifla2