Aprīlī norisināsies 4 medijpratībai veltītas konferences

Kultūras ministrija ar Britu padomes finansiālu atbalstu un sadarbībā ar reģionu augstskolām aprīlī rīko medijpratībai veltītu konferenču ciklu. Konferences notiks: 7. aprīlī – Liepājā, 10. aprīlī – Rēzeknē, 11. aprīlī – Valmierā, 24. aprīlī – noslēgums Rīgā.

Konferenču cikla mērķis ir izglītot žurnālistus, skolotājus, bibliotekārus, vietējo pašvaldību pārstāvjus un citus interesentus medijpratības jautājumos. Uz katru no konferencēm ieradīsies medijpratības eksperts no Lielbritānijas, kā arī tiks sapulcēti Latvijas pārstāvji, kas darbojas šajā jomā. Lai gan konferences vieno medijpratības tēma, tomēr katrā no tām tiks pievērsta uzmanība kādam īpašam aspektam. Liepājas Universitātē tā būs pedagogu, žurnālistu un vecāku loma medijpratības stiprināšanā, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā – medijpratība Latvijas pierobežā, bet Vidzemes Augstskolas konferences uzsvars ir digitālā pasaule, tostarp, komunikācija sociālajos medijos.

Konferencēs tiks nodrošināta tulkošana angļu un latviešu valodā. Iepriekšēja reģistrācija nav nepieciešama, reģistrēšanās – pirms katras konferences.

Konferenču programmas: