Atskats uz 2017. gada pavasara LATABA biedru kopsapulci

Šī gada 22. martā Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskās bibliotēkas telpās norisinājās kārtējā LATABA biedru kopsapulce. Kopsapulci apmeklēja 60 asociācijas biedri (no kuriem 19 bija balsstiesīgie biedri).

Sapulci ar laba vēlējumiem ievadīja RTU Zinātniskās bibliotēkas ilggadējā direktore Aija Janbicka-Vība, ieskicējot arī jautājumus, kas saistīti ar jaunā bibliotēkas korpusa būvniecību.

Sapulces pirmajā – informatīvajā daļā – klātesošie tika iepazīstināti ar aktuāliem akadēmisko bibliotēku nozares un informācijas nozares jautājumiem. Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkas pārstāve Ilona Kauce uzstājās ar pētījuma “Akadēmiskais bibliotekārs – grāmatu sargs vai informācijas pārvaldnieks?” rezultātu prezentāciju. Pētījuma gaitā autore noskaidroja, ka augstskolas bibliotekāru priekšstati par savu darbu atšķiras no studējošo priekšstatiem par to. Bibliotekāru priekšstati pamatā ir saistīti ar “mūsdienu” dimensiju: informācijas tehnoloģijām un konsultanta – palīga lomu informācijas lietošanā. Savukārt studējošo priekšstati ir saistīti ar bibliotekāra “tradicionālo” lomu, kas saistīta ar krājuma organizāciju. Turpinājumā viesi no izdevniecības ProQoest Company Juri Valla un Adams Gardners iepazīstināja klātesošos ar kompānijas jaunākajiem piedāvājumiem e-grāmatu un video ierakstu datubāzu jomā. Kolēģes Sarmīte Krauze un Jolanta Ivanova no RTU Zinātniskās bibliotēkas iepazīstināja ar bibliotēkas jaunā korpusa būvniecības un ekspluatācijas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem.  Stāstā tika uzsvērts, kā plānotas uz lietotāju vajadzību apmierināšanu orientētās telpas un pakalpojumi: atvērtais plānojums, lektoru lasītava, bērnu stūrītis, reto grāmatu lasītava, ēdnīca u.c. Prezentācijā tika apkopoti secinājumi, vai un kā šīs ieceres ir realizētas un darbojas praksē.  Informatīvās daļas noslēgumā klātesošie devās ekskursijā pa RTU bibliotēku un detalizēti iepazinās ar jauno,  plašo un moderno bibliotēkas korpusu.

Kopsapulces otrā daļa bija saistīta ar LATABA aktuālajiem jautājumiem. Klātesošie tika iepazīstināti ar LATABA valdes priekšsēdētājas Ineses Taurītes vadītās valdes darba pārskatu par 2016. gadu. Sapulces dalībnieki iepazinās un apstiprināja 2016. gada budžeta izlietojumu un tāmi 2017. gadam. Nozīmīgs sapulces darba kārtības jautājums bija LATABA statūtu izmaiņu apstiprināšana. Procesā tika diskutēts par iespēju uzņemt LATABA sastāvā arī koledžas bibliotēkas. Taču klātesošie nebija pārliecināti, ka koledžu bibliotēku informatīvie un zinātniskie mērķi sakrīt ar Latvijas akadēmisko un augstskolu bibliotēku mērķiem, tādēļ šo priekšlikumu noraidīja. Tika pieņemts lēmums papildināt statūtus ar teikumu, kas paredz, ka biedri, aizstāvot savu viedokli, ievēro ētikas un morāles normas. Tāpat tika nolemts, ka turpmāk asociācijas revidents (tāpat kā jaunā valde) tiks ievēlēts uz diviem gadiem, nevis vienu, kā tas bija iepriekš.

Nozīmīgs notikums šajā kopsapulcē bija jaunās valdes ievēlēšana. Periodā no 2017. gada pavasara līdz 2019. gada pavasarim valdē darbosies:

  • Ilona Kauce (valdes priekšsēdētāja)  –  Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka,
  • Kristīne Robežniece – Latvijas Nacionālā bibliotēka,
  • Elita Berga – Ekonomikas un kultūras augstskolas bibliotēka,
  • Sanita Lovčinovska – Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijas bibliotēka,
  • Ineta Kivle –  Latvijas Universitātes  Akadēmiskā bibliotēka,
  • Jurita Šifere – Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēka,
  • Evita Stankeviča –  J. Vītola Mūzikas akadēmijas bibliotēka.
jauna_valde

Jaunā LATABA valde: I. Kauce, K. Robežniece, E. Berga, I. Kivle, J. Šifere, E. Stankeviča

Apsveicot jaunās valdes dalībniekus, kopsapulce novēlēja tiem pēc iespējas ātrāk sākt aktīvi darboties, apsvērt jaunās idejas asociācijas turpmākajai stratēģiskajai attīstībai, kā arī pilnveidot grāmatvedības un asociācijas mājaslapas darbības jautājumus.

Foto no kopsapulces

Prezentācijas no kopsapulces