LATABA ikgadējā kopsapulce 23. martā

LATABA biedri un bibliotēku speciālisti tiksies ikgadējā kopsapulcē, lai pārrunātu paveikto un liktu pamatus turpmākam darbam. Šogad kopsapulce notiks 23. martā,  Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā.

Pieteikšanās pasākumam līdz 17. martam, rakstot uz e-pastu  inese.taurite@va.lv vai zvanot pa tālruni 29338768.

Pasākuma programma

10:30 Reģistrācija
11:00 Kopsapulces atklāšana,RPIVA rektore Dr.biol. Daina Voita
11:05 LATABA darba pārskats
LATABA valdes priekšsēdētājas Ineses Taurītes ziņojums
2015.gada izlietojuma tāmes apstiprināšana
LATABA revidentes Irēnas Komarovas ziņojums
2016.gada tāmes apstiprināšana
11:40 Bibliotekāra loma sistemātiskā pārskata procesā, Inga Znotiņa (RSU)
12:30 Pārtraukums, kafijas pauze
13:10 LNB Bibliotēku attīstības centra atbalsts akadēmiskajām bibliotēkām, Kristīne Robežniece (LNB)
13:30 RFID tehnoloģijas bibliotēkās, Ivars Indāns (LNB)
13:45 Informācijas meklēšana EMERALD datubāzēs un jaunākie piedāvājumi, Alec Egan (EMERALD)
14:30 Latvijas Bibliotekāru biedrība. Ilgtspējīgas sadarbības iespējas, Kristīne Pabērza (LBB), Uldis Zariņš (LBB)
15:00 Kopsapulces noslēgums neformālā atmosfērā

Sanāksmi organizē: LATABA valde, kontaktinformācija Inese Taurīte inese.taurite@va.lv
Sanāksmi atbalsta: RPIVA, EMERALD