LU 74. konferencē atklāta izstāde “LU Publikācijas 2015”

26. februārī tika atklāta LU Bibliotēkas veidotā virtuālā izstāde “LU Publikācijas 2015”, kas vienkopus atspoguļo LU akadēmisko struktūrvienību zinātnisko darbību un atzinību Latvijā un pasaulē.

Latvijas Universitātes prorektori atzinīgi novērtējuši jomu sasniegumus:

 
Prof. I.Druviete, prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā: “Mēs darbojāmies, lai mūsu intelektuālais un radošais potenciāls pārvērstos ekonomiskos ieguvumos un gadu simtos pārmantotā kultūra attīstītos un turpinātu veidot nācijas identitātes kodolu. Latvijas Universitātes fakultāšu un zinātnisko institūtu darbinieku publikācijas ir apliecinājums mūsu humanitāro zinātņu attīstībai gan plašumā, gan dziļumā, gan atpazīstamībā.”

 
Prof. J.Ikstens: “Sociālo zinātņu pārstāvji 2015. gadā publicētajos pētījumos ir pievērsušies gan fundamentālām problēmām, gan lietišķiem pētījumiem un aktualitātēm, reaģējot uz procesiem Latvijā un Eiropā un ne vien veicot teorētisku analīzi, bet arī tiecoties sniegt rekomendācijas šībrīža problēmu risināšanai.”

 
Prof. V.Segliņš, prorektors eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā: “Eksaktajās, dzīvības un medicīnas zinātnēs 2015. gads ir bijis veiksmīgs un publicēšanās ziņā, iespējams, ir bijis pirmais, kad Latvijas Universitātē apvienotais zinātniskais un pētnieciskais potenciāls ir spējis sevi visai uzskatāmi parādīt starptautiskai zinātniskai sabiedrībai, nododot tās vērtējumam un aprobācijai, kā arī izmantošanai turpmākos pētījumos veselu plejādi ļoti augstvērtīgu zinātnisku darbu.”

 
Kopš 2009. gada LU ikgadējo zinātnisko konferenču ietvaros LU Bibliotēka atklāj virtuālās izstādes par aizvadītajā gadā izdotajām publikācijām. Izstāde “LU Publikācijas 2015” veidota jaunā formātā ar interaktīvām iespējām un vizuālo noformējumu – ozolu un ozollapu vainagu, kas simbolizē, varu, spēku un gadu gadiem krātās zināšanās.

 
LU zinātnieku darbi atrodami dažādos interneta avotos un lielākajās pasaules bibliotēkās, publicēti starptautiskajās datubāzēs, kurās tie iegūst augstāko zinātniskās nozīmības līmeni. Visu gadu publikācijas atspoguļotas LU zinātnieku publikāciju un vēstures datubāzē. Datubāzē atrodamas monogrāfijas, raksti latviešu un ārzemju zinātniskajos izdevumos, konferenču ziņojumi un tēzes, elektronisko publikāciju bibliogrāfiskie ieraksti, informācija par publikācijām LU Rakstos, populārzinātniskajos izdevumos, periodikā u.c.