Bibliotekārā izglītība krustcelēs: konference

2016.gada 18.februārī Sociālo zinātņu fakultātē Lomonosova ielā 1A LU 74.zinātniskās konferences ietvaros notiks Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijas sēdē „Bibliotekārā izglītība krustcelēs”.

Konferences programma:

11.30 Reģistrācija (4.stāva vestibilā)
12.00 Plenārsēdes atklāšana (414.auditorija)
12.10 „Akadēmiskās bibliotekārās izglītības saturs” (Baiba Holma)
12.25 „LU SZF IBSN izglītības pakalpojumi universitātes bibliotēku darbībai” (Iveta Gudakovska)
12.40 „Vārdu spēles izglītības terminoloģijā: apmācīties, iemācīties, attīstīties” (Dženija Dzirkale-Maļavkina)
12.55 „Izglītības prasības bibliotekāriem” (Daina Pakalna)
13.10 Jautājumi un komentāri
13.30 Pusdienu pauze
14.00 Diskusijas
„Bibliotekārās izglītības attīstības tendences” (420.auditorija)
„Izglītības prasības” (409.auditorija)
„Formālā un neformālā izglītība” (405.auditorija)
15.00 Kafijas pauze
15.30 Diskusiju galvenie secinājumi (414.auditorija)
16.00 Konferences noslēgums

Laipni aicinām piedalīties visus interesentus!

Par dalību konferencē informējiet mūs līdz 17.februārim, rakstot uz e-pastu iveta.kalnina@lu.lv .